Neprekidnost poslovanja

neprekinutostNeprekinutost poslovanja (Cusiness Continuity Managament) označava set planiranja, priprema i srodnih aktivnosti čija je svrha osigurati kontinuitet poslovanja unatoč pojavi incidenata, katastrofa i sl.  Mjere i akrivnosti koje je moguće implementirati su:

 

 

 

 

pohrana

 Sigurnosna pohrana podataka

Implementacija automatizirane pohrane podataka kritičnih za Vaše poslovanje. Konfiguracija i pohrana kopija podataka sa korisničkih računala i poslužitelja kako bi se u slučaju gubitka podataka isti mogli povratiti što prije uz minimalan utjecaj na Vaše poslovanje.

nadzor

 Nadzor sustava

Nadzor sustava predstavlja ključan element u konltinuiranosti Vašeg poslovanja. Kroz sustav udaljeneg nadzora primaju se obavijesti o tehničkim problemima i otklonjaju prije nego negativno utječu na Vaše poslovanje. Na taj način omogućena je kontinuiranost poslovanja bez prekida uzrokovanih ispadima sustava koji su mogli biti spriječeni.

virtualisationSmall

 Virtualizacija

Virtualne kopije Vaših poslužitelja osiguravaju brzi oporavak te veću dostupnost IT sustava u slučaju ispada. Više o virtualizaciji…

 

redundancija

 Redundancija

Najbolji način za obranu od prekida poslovanja je dobra priprema. Način na koji se dizajnira, implementira i održava Vaš IT sustav može omogućavati viši nivo redundancije hardverskih i softverskih komponenti sustava. Kroz povećanu redundanciju minimizira se mogućnost prekida rada cijelog sustava u slučaju ispada jedne komponente.