Implementacija IT sustava

implementacija

Implementacija IT sustava izvodi se prema unaprijed dokumentiranom dizajnu. Sam proces sastoji se od više faza te ovisi o tehnologiji koja se koristi a može se podijeliti na dvije glavne međusobno ovisne kategorije: implementacija poslužitelja te implementacija mrežne infrastrukture. Uz spomenute glavne kategorije proces podrazumijeva i uvođenje još dvije ključne komponente: sustava nadzora i sustav pohrane podataka.

 

 

 

Poslužiteljska infrastruktura

Poslužitelji (eng. server) predstavljaju osnovu bilo kojeg IT sustava te omogućuju rad internih aplikacija koje tvrtka koristi te vanjskih aplikacija koje koriste kupci, dobavljači i ostali vanjski suradnici,

Način na koji će se bilo koji poslužitelj implementirati u IT sustav ovisi o specifičnostima potreba korisnika te zahtjevima za visoku raspoloživost. U slučaju da je dostupnost nekoga poslužitelja kritična za poslovanje tvrtke preporuča se uvođenje virtualizacije, dok se za manje kritične sustave koriste fizički posložitelji.

Jedna od najčešćih uloga poslužitelja je okruženje Windows domene koje omogućava napredno administriranje korisnika, korisničkih podataka, pravila pristupa i sl. Implementacijom domenskog okruženja smanjuje se količina intervencija i podrške uslijed bolje granulacije korisničkih prava na sustavima i radnim stanicama. Također omogućava vrlo koristan skup servisa koji zaposlenicima olakšava rad, smanjuje utrošak vremena podrebnog za određeni  posao te povećava produktivnost.

Osim spomenute Windows domene koristi se spektar različitih tipova i funkcija poslužitelja a potreba za pojedinom funkcijom proizlazi iz poslovne potrebe za specifičnim servisom ili aplikacijom.

 

Mrežna infrastruktura

Implementacija mrežne infrastrukture temelj je svakog IT sustava. Usko je povezana sa dizajnom sustava koji definira način same konfiguracije te tehnologije i uređaje su potrebni za adekvatnu realizaciju.  Mrežne tehnologije dijele se u nekoliko kategorija a, ovisno o zahtjevima, impementacija pokriva jednu ili više od njih:

  • Routing i Switching  – najčešće korištene, nalaze se u svakom tip i veličini mreže
  • Security – Vatrozidi, VPN (Virtual Private Network) i sl.
  • VoIP (Voice over IP) – Ip telefonske centrale, telefoni i govorne usluge

Jedna od najčešće korištenih konfiguracija u produkciji, neovisno radi li se o manjim ili većim tvrtkama je implementacija vatrozida na perimetru prema pružatelju internet usluga koji također ima funciju VPN poslužitelja te omogućava sigurni i kriptirani udaljeni pristup na lokalnu mrežu za potrebne korisničke i sistemske podrške te rad djelatnika sa udaljenih lokacija.

 

FW-RA-web

,